25. 03. 2018. Deesis- Wschód i Zachód w jednej godzinie

Misterium odbyło się w kościele Wszystkich Świętych w Kórniku 25 marca 2018 r. godz. 20:00.

Ukazywało dwie tradycje śpiewu liturgicznego – te same teksty biblijne śpiewane w interpretacji Kościoła Rzymskiego i Kościoła  Prawosławnego. Tradycję, która łączy wiernych Wschodu i Zachodu w pokutnej kontemplacji, w drodze ku nadchodzącemu Zmartwychwstaniu. Było to niecodzienne spotkanie muzyki i ducha.

W muzyczną opowieść złożyły się dźwięki chorału gregoriańskiego, prawosławnych śpiewów cerkiewnych i wielogłosu tradycji zachodniej. Utwory połączyło refleksyjne słowo starochrześcijańskich tekstów wielkopostnych.

Wszystkie muzyczne szlaki zbiegły się w finale, w czasie którego zgodnie współbrzmiało gregoriańskie Hagios o Theos, prawosławne Swiatyj Boże i polskie Święty Boże wykonaniu: Zespołu Cantus Solemnis, Męskiego kameralnego zespołu śpiewu cerkiewnego „Partes” oraz Chóru Castellum Cantans.